SFO

Praktiske oplysninger

 • SFO’en er for 0. kl. til og med 3. kl. på Herfølge Friskole.
 • Åbningstiderne er fra 06.30 til 17.00 mandag til torsdag, fredag fra 06.30 til 16.00.
 • Der er ansat 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere, hvoraf den ene er ansat i flexjob.
 • SFO’en har lukket 3 uger i sommerferien.
 • Juleferien følger skolens julelukning.
 • Der afholdes en SFO/hjem samtale i foråret. Denne ligger samme dag som skole/hjem samtalen og ligger i forlængelse af denne.
 • Personalet deltager ved sommer- og julefesten.
 • SFO’en er på koloni med 1. – 3. klasse 3 dage i foråret. Forældrene betaler ca. 250 kr. pr. barn.

 

Hvordan arbejdes der i SFO’en?

 • SFO’en er et sted, hvor dit barn møder sine venner, oplever at være en del af et forpligtende fællesskab, har det sjovt og hvor udendørsaktiviteterne, fri leg og bevægelse vægtes højt.
 • SFO’en er et sted, hvor børn mødes på tværs af alder, hvor der er rum og frihed til børns leg og udfoldelse. SFO’ens aktiviteter og arrangementer for det enkelte barn skal være med til at styrke de sociale kompetencer, som følge af de rammer og regler, der naturligt kommer ved at deltage i fælles aktiviteter.
 • SFO’en følger årets gang med hensyn til arrangementer og traditioner.
 • SFO’en arbejder med det forpligtende fællesskab.
 • At kunne indgå i en gruppe styrker barnets sociale og kommunikative kompetencer, hvem de er som person og giver dem mulighed for at lære fra andre børn.

 

Opstart af førskolebørn i SFO’en

 • I april starter de nye “førskolebørn” i SFO’en.
 • De følger skoledagens rytme, med eget skoleskema, som selvfølgelig er tilpasset dem.
 • Eleverne deltager hver morgen i skolens morgensang.
 • De har fra start forskellige værksteder, hvor de skal “lege” med tal fra 0 til 30, alfabetet, rim og remser.

Medarbejdere i SFO’en:

 

 

Louise Søegaard Jensen

Pædagog

 

Martin Belling

Pædagog-
medhjælper

 

Lana Lysgaard Dyrmose Hoffmann

Morgenåbner

 

Caroline Søegaard Jensen

Pædagog-
medhjælper

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Ring til vores skoleleder Mette Henningsen på 56 27 67 14 og aftal en tid til et møde og fremvisning af skolen.
Så kan I få svar på de vigtige spørgsmål og få et indtryk af skolen.